Zlata Grbina

Vabilo k oddaji ponudb za izvedbo storitev v sklopu integralno turističnega produkta Zlata Grbina

Razvoj integralnega turističnega produkta in turistične infrastrukture namenjenega tujim poslovnim turistom sta področji dela, v katera se podjetje 2DOM d.o.o. v zadnjem času intenzivno usmerja. Rezultat dosedanjega poslovanja je vrsta zadovoljnih poslovnih partnerjev ter turistične namestitve v Piranu in Ljubljani. Zlata Grbina (GOLDEN GRBINA), ki jo pravkar razvijamo in bo nova visokokakovostna nastanitev, ki bo ponujala devet butičnih nadstandardnih 4-sobnih namestitev, na prestižni in mirni lokaciji v Ljubljani, bo namenjena zagotavljanju najkakovostnejših storitve najzahtevnejšim gostom, bodisi so to družine ali poslovni turisti.

Ideja za nov produkt Zlata Grbina je zorela kar tri leta in sicer z začetki turizma v okviru turističnih kapacitet v Piranu in poslovnega svetovanja za tuje poslovneže v Ljubljani. Glavna ugotovitev preteklega dela je, da naši ciljni gostje iščejo nadstandardne storitve in namestitve, kjer se ponudniki osredotočajo na posameznika, pri čemer so ključnega pomena oseben pristop, neposredna komunikacija in intenzivna doživljajska izkušnja. Rezultat ugotovitev je nastanek ideje o integralnem turističnem produktu Zlata Grbina – Slovenian smart tourist house/slovenska pametna turistična hiša, ki ponuja unikatno zgodbo ekskluzivne turistične namestitve sredi Ljubljane. Hiša naj bi bila pametna in samooskrbna, z lastno proizvodnjo električne energije, v izgradnjo so vključeni le najboljši naravni materiali, ki zagotavljajo nizek strošek obratovanja ima polnilnice za električne avtomobile, omogoča izposojo e-koles, ki so na voljo vsem gostom… Hkrati smo v Ljubljani zaznali tudi pomanjkanje integrirane turistične ponudbe, ki preko družbenih dogodkov promovira in ohranja slovensko nesnovno kulturno dediščino (predstavitve, šege in navade, kulinariko, izdelke) ter tako prispeva k promociji slovenske kulturne raznolikosti in izkorišča njene potenciale. Z namenom ohranjanja in promoviranja slovenske kulturne dediščine smo zato tudi ta segment vključili v integralni produkt Zlata Grbina, in sicer s ponudbo turističnih programov po meri, ki vključujejo tradicionalno, lokalno in domače – slovensko. V sled ohranjanja in promoviranja slovenske kulturne dediščine je tudi notranja ureditev hiše, vodilo katere sta slovenski les in slovenski notranji interier, ki hkrati deluje kot slovenski “showroom”, v katerega so vključeni in vgrajeni elementi snovne in nesnovne slovenske kulturne dediščine. Poleg naštetega imajo gostje še možnost naročanja dodatnih personaliziranih storitev ob vključitvi v nadstandardne storitve, s poudarkom na 24-urni dostopnosti vseh storitev tako za turistične kot tudi poslovne goste in njihove družine.

V okviru novega turističnega produkta Zlata Grbina želimo poleg že omenjenih koristi doseči tudi ključni ekonomski cilj, to je razširiti obstoječo ponudbo in razviti povsem nov inovativen turističen produkt, zgraditi temelje za povezovanje s ključnimi in primernimi partnerji na trgu in posledično ustvariti dodatne prihodke. Najbolj bistveno je ustvariti dovolj dobre turistične programe, da se bodo turisti sami vračali in na destinaciji zadržali dlje.

Glavni namen inovativnega turističnega produkta Zlata Grbina je torej najzahtevnejšim tujim gostom ponuditi prvovrstno doživetje bivanja v slovenski prestolnici, z zagotavljanjem vseh personaliziranih storitev z dodano vrednostjo (glede na želje in potrebe gosta), na voljo pa je tudi 24-urna dosegljivost oz. servis (spoznavanje tradicionalne slovenske kulinarike na sodoben način, odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitosti, wellness idr.). Produkt Zlata Grbina hkrati nagovarja in s tem vabi ne samo poslovnih gostov, temveč tudi njihove družine, s čimer ustvarja osnovne pogoje za sinergijo med poslom in družino, kar je povsem svojevrstna novost na trgu v smislu združevanja poslovnega in družinskega turizma. Inovativen turistični produkt Zlata Grbina je izviren v vsaki točki – od opremljenosti in dizajna namestitev, ki vključuje elemente snovne in nesnovne kulturne dediščine, do programskega sklopa, ki vključuje slovensko tradicionalno kulinariko, butičnost in 24-urno dosegljivost za goste z možnostjo poslovnega svetovanja kot popolne turistične ponudbe.

Razvoj novega integralnega turističnega produkta Zlata Grbina bo vključeval razvoj treh integralnih turističnih paketov. Gosta bo na dan prihoda v Slovenijo glede na njegovo željo pričakal transfer, ki ga bo pripeljal do turistične namestitve (slovenske pametne turistične hiše). Nadalje bo lahko turist izbral izmed treh paketov doživetja v Sloveniji. V sklopu razvoja produkta Zlata Grbina bomo zato razvili tri standardizirane integralne turistične pakete ter dodatne storitve, ki se vežejo na bivanje gostov in so nujne za njihovo zadovoljstvo, kot so:

 • 24-urna asistenca in pomoč pri katerikoli storitvi pri pogodbenih partnerjih,
 • možnost naročila izbranih kulinaričnih menijev na sami namestitvi, cateringa ali implementacija kuhanja na sami lokaciji,
 • možnost rent-a-car-ja z voznikom, wellness ponudba (npr. masaže) in ostalih ponudb, ki se vežejo na sezonske posebnosti (ski-pass),
 • organizacija individualnih sestankov z usposobljenimi in izkušenimi poslovnimi strokovnjaki (s področja nepremičnin, financ, davkov), ki tujemu poslovnežu predstavijo poslovne priložnosti v Sloveniji,
 • podpora pri širjenju poslovnih kontaktov s slovenskimi poslovneži ali podjetji in poslovnih poti v Sloveniji.

Za razvoj novega integralnega turističnega produkta Zlata Grbina smo se v podjetju 2DOM d.o.o. prijavili na javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva, pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo), in je delno financiran s strani Evropske unije. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) smo za razvoj produkta tako pridobili sofinanciranje v skupnem znesku 157.990,00 EUR.

Razvoj novega integralnega turističnega produkta Zlata Grbina bo za izvedbo projektnih aktivnosti vključeval naslednje storitve, za opravljanje katerih iščemo strokovno usposobljene zunanje projektne izvajalce (fizične ali pravne osebe):

 1. Oblikovanje ponudbe končnega integralnega produkta.
 2. Izdelava celostne grafične podobe produkta (CGP) za produkt in ostalih promocijskih materialov kot podpora trženju (oblikovanje logotipa, slogana, barvne palete, tiskovin, e-gradiv in ostalih promocijskih materialov in/oz. elementov po dogovoru ter aplikacij z najširšo možnostjo uporabe ter priprava CGP priročnika).
 3. Vzpostavitev mreže pogodbenih razmerij s partnerji in ponudniki storitev za izvedbo in promocijo produkta.
 4. Izdelava načrta promocije po posameznih kanalih in oblikovanje strategije spletnega oglaševanja.
 5. Spletno oglaševanje (spletni iskalniki, pasice, socialna omrežja, iskalni marketing, Adwords, itd).
 6. Razvoj in izdelava produktne spletne strani (priprava načrta spletne strani, oblikovanje elementov spletne strani in strukture, postavitev spletne trgovine, vzpostavitev orodja za upravljanje odnosov s strankami (CRM sistem) itd.
 7. Priprava vsebin za digitalna komunikacijska orodja in copywriting.
 8. Izdelava, produkcija in montaža scenarija in video vsebin.
 9. Usposabljanje zaposlenih s področja izvajanja in prodaje nove storitve (izvajanje projektnih aktivnosti in prodaje).
 10. Pridobivanje okoljskega certifikata Travelife.

Eden od glavnih rezultatov projekta je nov integralni turistični produkt Zlata Grbina, ki v svojo osnovo šteje unikatno namestitev, ki je kombinacija prestiža, vključevanja snovne in nesnovne kulturne dediščine v samo arhitekturo in ponudbo namestitve ter integracija z ljubljansko okolico, kjer se povezujemo s partnerji, ki nadaljujejo duh, idejo in usmeritev tega projekta. Rezultat je tudi zaključena ponudba, ki ne samo približa cilj projekta, temveč ga gost tudi živi, bodisi skozi kulinariko bodisi skozi doživetja, ki se odvijajo znotraj ponudbe.

Doseganje rezultatov je glavni predpogoj za sofinanciranje operacije, zato bomo z izbranimi pogodbeniki usmerjeni k doseganju zastavljenih ciljev:

 • razvoj novega integralnega turističnega produkta Zlata Grbina,
 • integracija z ljubljansko okolico, kjer se povezujemo s partnerji, ki nadaljujejo duh, idejo in usmeritve tega projekta,
 • izdelati celostno grafično podobo produkta in podporo za digitalno trženje novega produkta,
 • usposobiti ekipo izvajalcev storitve,
 • povečati število obiskovalcev oz. gostov in nočitev na izbrani destinaciji ter s tem povezanih prihodkov,
 • pridobitev mednarodnega certifikata Travelife za trajnostno upravljanje in delovanje,
 • oblikovanje zaključene ponudbe, ki ne samo približa cilj projekta, temveč ga gost tudi živi, bodisi skozi kulinariko, bodisi skozi dogodke, ki se odvijajo znotraj ponudbe.

K oddaji ponudb za izvedbo navedenih storitev vabimo vse zainteresirane ponudnike z željo po sodelovanju. Navedene storitve so osnova in nakazujejo okvirne storitve, ki pa se lahko, glede na potek razvoja produkta ali dodatne zahteve razpisovalca, tekom razvoja produkta spremenijo. Vašo ponudbo lahko oddate za posamezno storitev, več storitev ali za celoten paket navedenih storitev, sodelujete lahko samostojno ali kot konzorcij partnerjev, naše povpraševanje pa lahko posredujete tudi ostalim ponudnikom storitev, za katere menite, da imajo interes za sodelovanje in jim navedene storitve predstavljajo nov izziv. Prosimo vas tudi, da, vezano na vašo oddano ponudbo, navedete tudi kontaktno osebo, ki nam bo lahko posredovala morebitno dodatno potrebne informacije.

Pri sodelovanju si želimo ustrezne partnerje, ki imajo potrebno tehnično znanje, temelječe na raziskovanju in izkušnjah, za uresničitev zastavljenih nalog (know-how), ustrezno evidentirane reference, usposobljeno ekipo zaposlenih in bogate pretekle izkušnje na področju razvoja podobnih produktov oziroma storitev, vključno z registriranimi dejavnostmi za opravljanje navedenih storitev. Če dejavnosti (še) nimate registrirane, vas prosimo, da predhodno (do)registrirate morebitno manjkajoče dejavnosti, sicer vas prosimo, da ponudbe ne oddajate.

Pričakujemo upoštevanje navodil in pravil za obveščanje javnosti (v prilogi) ter skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji, zahtevami razpisovalca in željami naročnika za izvedbo navedenih storitev,  in na našo pobudo, zagotavljanje opisov, poročil, dodatnih evidenc oz. morebitnih dopolnitev poročil o izvedbi navedenih storitev v dogovorjenih rokih. Navodilom poročanja oz. upravičevanja stroškov moramo namreč striktno slediti kot je to navedeno v dokumentaciji organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (link http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02.pdf). Predlagamo, da vaša ponudba ni časovno omejena oz., da je omejena na dve leti trajanja projekta, da je le-ta lahko aktualna tudi v kasnejši fazi projekta. Nepopolnih ali pomanjkljivih ponudb, ki ne bodo imele vseh potrebnih elementov, ne bomo obravnavali.

Za vašo ponudbo in predstavitev idej ter prispevkov o projektu se vam že vnaprej  zahvaljujemo, za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo po elektronski pošti na  saso.saksida@gmail.com .

Podrobnejše informacije glede predmetnega razpisa so na naslednji spletni strani:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/Javni_razpisi/2017/int_tur_pro_2018-21/13_Razpisna_dokumentacija_produkti_Koncna.doc

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo skupnega sodelovanja,

Ekipa 2Dom

Our partners
Replika Invest
tjs
Better lifestyle
Proevent
Better lifestyle
EU skladi
Travelife partner

Investment is cofinanced by European union from European regional development fund and Republic of Slovenia-