16.9 Terapevtsko jahanje

Naziv projekta: »Alternativno terapevtsko zdravljenje s pomočjo jahanja«

Namen projekta:

V projektu bo nosilec ZGN Ljubljana v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o pozitivnih vplivih oskrbe živali in ježe konj na njihovo psihofizično zdravje in dobro počutje. Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Glavni cilj projekta:

je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • terapevtska ježa in skrb za živali ter njuni pozitivni učinki na zdravje in počutje posameznika (SKD 93.190 Ježa živali).

‍Dodatni cilji projekta:

Oblikovanje osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah (osnovni pogoji, morebitni pogoji glede zdravstvenega stanja udeležencev za sodelovanje v aktivnostih, načini oz. metode izvajanja aktivnosti idr.), s posebnim poudarkom na določenih ranljivih družbenih skupinah (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in medgeneracijskem sodelovanju (aktivnosti namenjene osebam v starosti 15 do 65 let in starejšim od 65 let).

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
 • Večja usposobljenost članov kmetije
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Ustvarjen prihodek iz naslova dopolnilne dejavnosti
 • Pripravljen osnutek programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 • Razširjeni rezultati projekta
 • Izvedena evalvacija projekta

Doseženi rezultati:

 • Izvedene štiri delavnice – izobraževanja (ena v letu 2022 in tri v letu 2023): na Kmetiji Šteblaj na Vrhniki so udeleženci spoznavali pozitivne učinke skrbi za živali in ježe konj na zdravje in počutje posameznika, še posebej na ranljive družbene skupine. Medgeneracijsko sodelovanje pa je doprineslo k izmenjavi znanj in izkušenj med predstavniki mlajše in starejše generacije, pozitivnim odnosom, občutku sprejetosti in vključenosti v socialno okolje. Udeleženci so se spoznali z oskrbo konj in drugih domačih živali, s pripravo konj na ježo, pravilnim rokovanjem s konji, najbolj pogumni so tudi jahali. Ob tem so krepili občutek koristnosti, sposobnosti, se učili timskega dela, vključevanja v družbo in povezovanja, se z gibanjem v naravi sproščali ter poskrbeli za svoje zdravje in dobro počutje.
 • Z izvedbo teh delavnic – izobraževanj smo preverjali možnosti razvoja in izvajanja teh aktivnosti na kmetiji, kar je bila podlaga za pripravo osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah tudi po zaključku projekta. Pri tem je prostovoljno sodelovalo tudi Društvo Ljubljanica, reka sedmerih imen, delujoče v 1890 km2 velikem porečju in s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja, aktivno tudi na področju gozdarstva.
 • Prenos pridobljenih znanj in informacij o projektu na druge kmetije v izvedbi KG Šteblaj pa bo za slednje morda vzpodbuda, da razmislijo o diverzifikaciji svojih dejavnosti. Ježa konj in še posebej terapevtski učinki pri delu z domačimi živalmi v obliki aktivnosti, prilagojenih različnim (ranljivim) družbenim in starostnim skupinam, lahko predstavljajo pomemben vir prihodka na slovenskih kmetijah. S tem spodbujamo ohranjanje delovnih mest, razvoj kmetij in slovenskega podeželja.
 • Član kmetije Šteblaj je opravil usposabljanje s področja celostnega pristopa alternativnega zdravljenja in terapij s pomočjo živali ter oskrbe in priprave konj za terapevtsko jahanje ter pridobil dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti (organiziranje delavnic ali tečajev), kar mu že omogoča izvajanje novih dejavnosti in s tem prve prihodke.
 • Dodatno vrednost projekta je vodilni partner ZGNL dosegel z novo zaposlitvijo, član kmetije Kerin pa se je vključil v zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
 • Evalvacija in razširjanje rezultatov projekta bosta dodatno prispevali k njegovi uporabnosti in trajnosti.
 • Partnerji, člani kmetij, so v okviru projekta pridobivali nova znanja in izkušnje, kako razvijati in izvajati nove, nekmetijske dejavnosti, se povezovali in širili informacije o projektu, hkrati pa prispevali svoje znanje in izkušnje za izvedbo aktivnosti. Skupaj smo prispevali k večji ozaveščenosti o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro počutje, k bolj inkluzivni in strpni družbi.

Koordinator projekta:
 • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Projektni partnerji:
 • Podjetje 2DOM d.o.o., so.p.
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Gregor Šteblaj
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Lojze Kerin
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Marjan Trček
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Janez Pivk
Trajanje projekta: 
 • Od 20. 4. 2022 do 20. 4. 2024
Vrednost projekta: 
 • 75.000,00 EUR

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

‍‍‍‍Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.‍

Our partners
Replika Invest
tjs
Better lifestyle
Proevent
Better lifestyle
EU skladi
Travelife partner

Investment is cofinanced by European union from European regional development fund and Republic of Slovenia-