16.9 Terapevtsko jahanje

Naziv projekta: »Alternativno terapevtsko zdravljenje s pomočjo jahanja«

Namen projekta:

V projektu bo nosilec ZGN Ljubljana v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o pozitivnih vplivih oskrbe živali in ježe konj na njihovo psihofizično zdravje in dobro počutje. Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Glavni cilj projekta:

je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • terapevtska ježa in skrb za živali ter njuni pozitivni učinki na zdravje in počutje posameznika (SKD 93.190 Ježa živali).

‍Dodatni cilji projekta:

Oblikovanje osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah (osnovni pogoji, morebitni pogoji glede zdravstvenega stanja udeležencev za sodelovanje v aktivnostih, načini oz. metode izvajanja aktivnosti idr.), s posebnim poudarkom na določenih ranljivih družbenih skupinah (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in medgeneracijskem sodelovanju (aktivnosti namenjene osebam v starosti 15 do 65 let in starejšim od 65 let).

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine).
 • Večja usposobljenost članov kmetije.
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
 • Ustvarjen prihodek iz naslova dopolnilne dejavnosti.
 • Pripravljen osnutek programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
 • Razširjeni rezultati projekta.
 • Izvedena evalvacija projekta.
Koordinator projekta:
 • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.
Projektni partnerji:
 • Podjetje 2DOM d.o.o., so.p.
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Gregor Šteblaj.
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Lojze Kerin.
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Marjan Trček.
 • Nosilec kmetijske dejavnosti Janez Pivk.
Trajanje projekta: 
 • Od 20. 4. 2022 do 20. 4. 2024.
Vrednost projekta: 
 • 75.000,00 EUR.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

‍‍‍‍Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.‍

Our partners
Replika Invest
tjs
Better lifestyle
Proevent
Better lifestyle
EU skladi
Travelife partner

Investment is cofinanced by European union from European regional development fund and Republic of Slovenia-