Pilotni projekt M16.2 – Naravna semenska banka

Pilotni projekt M16.2 – Naravna semenska banka: »Naravna semenska banka kot viri semenskega materiala ekstenzivnih travnikov za namen ohranjanja biodiverzitete na kmetijskih površinah«

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta (https://www.bf.uni-lj.si/)

Vodja projekta: dr. Klemen Eler

Projektni partnerji:

 • KG 2DOM d.o.o., socialno podjetje
 • Ekosistemske rešitve, Tadej Udovič s.p.
 • Sašo Saksida s.p.
 • Društvo Ljubljanica, reka sedmerih imen, so.p.
 • Replika, napredne rešitve d.o.o. (https://replika.si/)
 • KG Notranjski regijski park (https://www.notranjski-park.si/)
 • KG Jožef Leskovec
 • KG Slavko Žagar

Trajanje projekta: december 2023 – december 2024

Namen projekta

Ozaveščanje članov partnerstva ter ožje in/ali širše javnosti o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti vrstno pestrih (ekstenzivnih) travnikov. Pridobivanje ključnega znanja in izkušenj na tematiko ekstenzivnih travnikov in načinov njihovega ohranjanja ter vpogled v izboljšano prakso pridobivanja semenskega materiala – vzpostavitev t.i. naravnih semenskih bank na mestu kmetijskega gospodarstva – kot tudi v same procese vzpostavitve ekstenzivnih trajnih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje rastlinskih vrst in revitalizacijo vrstno osiromašenih travniških ekosistemov.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je ohranjanje biotske pestrosti travnikov na kmetijskih gospodarstvih s pomočjo izboljšane prakse za pridobivanje semenskega materiala za vzpostavljanje in ohranjanje vrstno pestrih travniških površin. Vzpostavitev t.i. naravne semenske banke predstavlja velik potencial za podporo obnovi osiromašenih travnikov, saj se lahko taki travniki z vnosom semen s pomočjo vzpostavljenih donorskih površin (vrstno pestrih travnikov) ponovno revitalizirajo in postanejo biotsko bolj raznovrstni.

Ostali cilji projekta:

 • ohranjanje in povečanje biotske pestrosti,
 • oblikovanje ukrepov za spodbujanje obnove ekstenzivnih travišč,
 • ohranjanje travniških rastlinskih vrst, vključno z redkimi in ogroženimi,
 • vzpostavitev »naravne semenske banke« za ohranjanje genskega materiala travniških, rastlinskih vrst – izboljšana praksa za pridobivanje semenskega materiala,
 • razširjanje pridobljenega znanja in praks na izbrane ciljne skupine,
 • ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vrstne pestrosti rastlinskih vrst na travniških, površinah na kmetijskih gospodarstvih.

Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja in se izvaja v okvirju 6. JR za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Vrednost sofinanciranja znaša 74.998,88 €.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).

Our partners
Replika Invest
tjs
Better lifestyle
Proevent
Better lifestyle
EU skladi
Travelife partner

Investment is cofinanced by European union from European regional development fund and Republic of Slovenia-